Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Акредитация на Програма Стъпка по Стъпка и сертифициране на учители по образователните стандарти на Международната Асоциация Стъпка по Стъпка в България

Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” е акредитирана от Международната Асоциация „Стъпка по Стъпка” (ISSA) да извършва оценяване и издава сертификат за качеството на работа на учителя. За повече информация вижте по-долу.

Образователни стандарти за оценяване работата на учителя (Ръководство за сертифициране)

Приложение 1 - Образователни стандарти за оценяване работата на учителя

Формуляр за кандидатстване за международен сертификат на ISSA (Приложение 3 за попълване)

top   home

Created by ABC Design & Communication