Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Методическа литература

1. Методология на Програма “Стъпка по Стъпка”
  1.1. Яслена възраст

  • Програма, ориентирана към детето за деца от кърмаческа и яслена възраст

1.2. Детски градини
Програма “Стъпка по Стъпка” за детската градина
1.3. Начално училище
Програма “Стъпка по Стъпка” за началното училище – І част
Програма “Стъпка по Стъпка” за началното училище – ІІ част

1.4. Висши училища
  • Развитие на детската личност
  • Индивидуализацията при децата от предучилищна възраст
  • Програма, ориентирана към детската личност
  • Взаимодействието: Детска градина – семейство
  • Приложни изследвания
  • Учене чрез игра
2. Организация и функции на образователните модели
3. 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес
4. Дейности, насочени към детската и учениковата личност
5. Обучаващо-трудовия процес, насочен към детската личност
6. Комлексна методика за училищна зрелост на 6-7 годишни деца
7. Оценяване на качеството на образователния процес
8. Включване на деца със специални образователни потребности – методическо пособие
9. Философия на предразсъдъците
10. Дисциплината
11. Сексуалното насилие – заплаха за нашите деца
12. Спрете насилието над децата
13. Сборник – Програма “Стъпка по Стъпка” – аспекти на детското развитие (опитно експериментални студентски разработки)
14. Работна тетрадка “Сигурност и безопасност”
15. Ефективното училище
16. Мениджмънт на занималнята и класната стая

top   home

Created by ABC Design & Communication