Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Нашата мрежа

нашата мрежа

Легенда:

Детски градини
Детски градини- образователен модел
Яслени групи
Училища
Училища- образователни модели
Педагогически факултети
Помощни училища
Община- образовател модел
Детски градини Проект REI
Училища- проект REI
Училища- проект Русе
Училища- проект Интеграция на ромите
Училища- проект по програма Сократ
Проект- Създаване на позитивна класна стая
top   home

Created by ABC Design & Communication