Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Развитие на програмата

Детски ясли
През 1998 г. започна прилагането на Програмата в 13 яслени групи от 8 детски градини в градовете София, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Варна, Хасково. Медико-педагогическият персонал обхваща 41 души ­ педагози, старши сестри и медицински сестри. С това се затваря цикълът на приемственост в работата по Програмата с деца от яслена, предучилищна и начална училищна възраст.

Детски градини
България е включена в международната Програма "Стъпка по стъпка" от учебната1994-1995 година с разрешение на МОН за 8 детски градини в градовете: Асеновград, Бургас, Велинград, Враца, Котел, Плевен, Русе и София. Като образователни модели в страната функционират 19 градини. Днес по "Програма Стъпка по Стъпка" работят 98 детски градини в цялата страна.

Начално училище
Програма "Стъпка по Стъпка" за началното училище стартира в България през учебната 1997-1998 г. в 7 училища в страната ­ София, Бургас, Асеновград, Благоевград, Враца, Плевен и Русе. Като образователни модели работят 7 училища в страната. Учителите използват методиката на преподаване на Програма "Стъпка по Стъпка" и работят по задължителните за българската образователна система учебни планове и програми. Днес по Програмата работят 103 училища от цялата страна.

Висше образование
В Програмата са включени три университета и два колежа: Благоевград ­ Югозападен университет "Неофит Рилски", Бургаски свободен университет и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ­ Бургас и педагогическите колежи във Враца и Плевен. В тях 25 преподаватели обучават студенти по Програмата, като използват интерактивни методи. Практиката на студентите се провежда в образователните модели на Програмата.

top   home

Created by ABC Design & Communication