Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Изграждане на позитивна класна стая"

През 2003 г. организацията Children’s Resources International (www.childrensresources.org) , Вашингтон започна 2-годишен проект в сътрудничество с 4 организации Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, България; Асоциация на центровете за образователни технологии, Русия (www.acet.ru); „Фондация Стъпка по Стъпка, Украйна (www.ussf.kiev.ua) и Център Стъпка по Стъпка за образователно и професионално развитие (www.stepbystep.ro), Румъния, финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID), Вашинтгон.

Общата цел на проекта е развитие на социални и емоционални умения, нагласи и ценности, които насърчават загрижено и отговорно поведение при децата от началното училище, техните учители и директори.

Сред една от стратегиите, ориентиране към обучение с център детето, които учителите използват в класната стая, е практиката на Утринната Среща.

Разработени са модули по Утринна Среща и Ръководство на обучителя. Обучени са 422 директори и учители за прилагане на Утринната среща, като те от своя страна да обучат по 30 учители - 12 699 общо. Темите включват: дейности за представяне, формулиране на очакванията и правила за работа, управление на промяната, организация на позитивна среда в класната стая, ориентирана към детето/ученика, философия на Утринната Среща и нейните компоненти.

Педагозите, които бяха включени работят в детски градини, училища и регионалните инспекторати в Благоевград, Плевен, Русе, Бургас, Кърджали, Шумен, Враца, Велико Търново, Варна, Разград, Пловдив. Всеки участник е получил копие на Ръководството на обучителя и модулите. Обучението на учители се проведе в 108 общини в България.

Последната дейност по проекта включва мониторинг и оценяване на дейностите.


График на посещенията
ГРАД ДАТА МЯСТО
Враца 10.03.2005 ОУ "Иван Вазов"
Благоевград 15.03.2005 ОУ "Христо Ботев"
Велико Търново 23.03.2005 Средно училище "Вела Благоева"
Пловдив 25.03.2005 ОУ "Христо Ботев"
Шумен 12.04.2005 Клуб на учителя
Варна 14.04.2005 СОУ "Найден Геров"
Русе 18.04.2005 ОУ "Васил Априлов"
Бургас 12.04.2005 НБУ "Михаил Лъкатник"
Плевен 26.04.2005 СОУ "Христо Ботев"
Хасково/Димитровград 04.05.2005 ОУ "П. П. Славейков"
Кърджали 05.05.2005 СОУ "Петко Славейков"
Разград 03.06.2005 ЦДГ № 8 "Райна Княгиня"
top   home

Created by ABC Design & Communication