Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Пилотен проект на Министерство на образованието и науката: Обучение по учебни планове и програми на общообразователното училище в помощното училище

Осигуряване на устойчивост на 10 училища в България, в градовете Бяла Слатина, Гоце Делчев, Долни Дъбник, Лом, Нова Загора, Пазарджик, Ракитова, Русе, Харманли и Шумен.

За повече информация вижте Проект „Помощни училища”.
top   home

Created by ABC Design & Communication