Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Европейски проект за етническо и културно равенство (EUROPEACE)

Европейският проект за етническо и културно равенство (EUROPEACE) включва участието на 6 страни - Великобритания, Унгария, Словакия, Сърбия и Черна гора, Норвегия и България.

Целта на този проект е в мрежа да се развият и осъществят новаторски подходи за ангажиране на младите хора и ефективна работа с тях по проблемите на дискриминацията и насилието като резултат от нея.

За постигане на тези цели членовете на мрежата ще се срещат регулярно в течение на 3 години, за да планират дейности за разширяване на помощта за младите хора в борбата срещу дискриминацията. Тези срещи ще включват млади хора и проведените с тях дискусии ще помагат на членовете на проекта при изучаването и оценяването на различните проблемни ситуации.

По време на работните срещи ще се разменя информация и също ще се създаде т.нар. „добри практики”, ще се разработват насоки, препоръки и обучителни програми за възрастни, работещи с млади хора.

Чрез Интернет страницата ще се създаде дискусионен форум, на който всеки ще може да изказва своето мнение по въпроси, произтичащи от проекти.

EUROPEACE ще се стреми да повиши нивото на политиката и практиката срещу дискриминацията и насилието, както и да спомогне за развитието на Европейската Младежка Политика, чрез създаване на връзки с други подобни мрежи и чрез привличане на допълнителни средства за подпомагане на сходни проекти.

EUROPEACE ще покани „асоциирани членове” да се включат в мрежата и ще им даде възможност да присъстват на работните срещи на собствени средства.

Координатор на проекта EUROPEACE е PPP Project, която е регистрирана в Лондон.

Уеб сайт: http://www.europeace.org

top   home

Created by ABC Design & Communication